Dự báo thu, chi công nợ

1. Nội dung

Giúp đơn vị theo dõi được các khoản dự kiến thu, dự kiến chi trong thời gian tới để có thể cân đối các khoản thu chi, tránh tình trạng bội chi quỹ và cung cấp dự báo luồng tiền phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Quỹ\tab Dự báo dòng tiền.

2. Chọn chi nhánh xem báo cáo và chọn dự báo dòng tiền đến ngày nào.

3. Nhấn Lấy dữ liệu.

4. Chương trình sẽ hiển thị thông tin các khoản dự kiến thu, chi đến ngày đã chọn và thông tin dự kiến tồn quỹ tại ngày đã chọn. Cụ thể:

  • Thông tin Số tồn quỹ đến hiện tại: Là tổng số tồn quỹ tiền mặt và tiền gửi ngân hàng thực tế tại thời điểm hiện tại.
  • Thông tin Thu: Các khoản dự kiến thu được theo thời hạn thanh toán của các hóa đơn bán hàng (hoặc theo ngày thực tế phát sinh nếu không khai báo thời hạn thanh toán).
  • Thông tin Chi: Các khoản dự kiến chi ra theo thời hạn thanh toán của các hóa đơn mua hàng (hoặc theo ngày thực tế phát sinh nếu không khai báo thời hạn thanh toán).
  • Thông tin Tồn cuối kỳ: Xác định theo công thức Tồn cuối kỳ = Số tồn quỹ đến hiện tại + Tổng Thu – Tổng Chi.

Cập nhật 26 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

icon messenger