1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Thiết bị văn phòng
 5. Quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án

Quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án

Việc quản lý doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng hợp đồng/dự án được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo Hợp đồng/Dự án

1. Vào phân hệ Hợp đồng, chọn Hợp đồng bán (hoặc vào tab Hợp đồng bán, nhấn Thêm).

(Ảnh)

2. Khai báo hợp đồng bán:

 • Tích chọn Hợp đồng => Nếu là một hợp đồng độc lập hoặc là một trong những hợp đồng thuộc dự án lớn.
 • Tích chọn Dự án => Nếu là dự án có chứa nhiều hợp đồng khác.
 • Tại tab Thông tin chung:
  • Mục Giá trị HĐ: có thể tự khai báo hoặc chương trình sẽ tự động lấy lên theo tổng tiền thanh toán của các mặt hàng tại tab Hàng hóa dịch vụ.
  • Tại mụcGiá trị thanh lý: cập nhật lại giá trị thanh lý thực tế trong trường hợp sau khi thanh lý hợp đồng, giá trị thanh lý khác với giá trị hợp đồng.
  • Trường hợp đây là hợp đồng/dự án phát sinh trước khi sử dụng phần mềm thì khai báo thông tin chi tiết vào mục: Thực chi đến ngày,Thực thu đến ngày, Giá trị đã xuất hóa đơn đến ngày(đến ngày bắt đầu sử dụng phần mềm – 1 ngày).
  • Tại mục Tình trạng hợp đồng Tình trạng ghi doanh số: chọn trạng thái hiện tại của hợp đồng bán.
 • Tại tab Dự kiến chi: khai báo thông tin các khoản dự kiến cần chi ra để thực hiện hợp đồng.
 • Tại tab Hàng hóa dịch vụ: khai báo thông tin chi tiết của hàng hóa, dịch vụ bán ra.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Có thể lập nhanh hợp đồng bán bằng cách tận dụng các thông tin sẵn có trên đơn đặt hàng đã lập.

(Ảnh) 

2. Ghi nhận chi phí thực hiện Hợp đồng/Dự án

Việc ghi nhận các khoản chi phí phát sinh để thực hiện Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên các phân hệ: Mua hàng, Tổng hợp, Quỹ, Ngân hàng. => Ví dụ: trên phân hệ Tổng hợp.

1. Chọn Chứng từ nghiệp vụ khác.

(Ảnh)

2. Khai báo thông tin chi tiết của chứng từ. => Tạicột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

3. Bán hàng hóa theo Hợp đồng/Dự án

Bước 1: Lập chứng từ ghi nhận doanh thu bán hàng

1. Vào phân hệ Bán hàng, chọn Hóa đơn bán hàng.

(Ảnh)

2. Khai báo chứng từ bán hàng. => Tại cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

Bước 2: Lập phiếu xuất kho bán hàng

1. Vào phân hệ Kho, chọn Xuất bán.

(Ảnh)

2. Khai báo phiếu xuất kho bán hàng. => Tạicột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất

4. Thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

Việc thu, chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án có thể được thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng => Ví dụ: trên phân hệ Quỹ.
1. Thu tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

 • Chọn Thu tiền khách hàng.

(Ảnh)

 • Khai báo thông tin chứng từ thu tiền khách hàng. => Tại tab Hạch toán, cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

(Ảnh)

 • Nhấn Cất.

2. Chi tiền liên quan đến Hợp đồng/Dự án

 • Chọn Trả tiền nhà cung cấp.

(Ảnh)

 • Khai báo thông tin chứng từ trả tiền nhà cung cấp. => Tại tab Hạch toán,cột Hợp đồng, chọn hợp đồng bán tương ứng.

(Ảnh)

 • Nhấn Cất.

5. Xem báo cáo doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo Hợp đồng/Dự án

1. Vào phân hệ Tổng hợp\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáoTổng hợp).

2. Chọn báo cáo cần xem (Tổng hợp lãi lỗ, Chi tiết lãi lỗ)
4. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Tiêu chí thống kê, chọn Hợp đồng/Dự án.

(Ảnh)

5. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

 

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

icon messenger