Quản lý lắp ráp hàng hóa

Trên MISA SME.NET, việc quản lý lắp ráp hàng hóa được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo thành phẩm được lắp ráp

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Vật tư hàng hoá.
2. NhấnThêm.

(Ảnh)

3. Khai báo thông tin về vật tư, hàng hoá lắp ráp:

  • Tại mục Tính chất:chọn Thành phẩm.
  • Tại tab Định mức nguyên vật liệu: thiết lập định mức lắp ráp hàng hóa.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Có thể thêm hoặc bỏ bớt định mức nguyên vật liệu trong danh sách bằng cách nhấn chuột phải và chọn chức năng tương ứng.

2. Lập lệnh lắp ráp thành phẩm

1. Vào phân hệ Kho, chọn Lệnh sản xuất, lắp ráp, tháo dỡ.

(Ảnh)

2. Tích chọn Lắp ráp
3. Khai báo các thông tin của lệnh lắp ráp:

  • Tại mục Mã thành phẩm: khai báo thành phẩm cần lắp ráp.
  • Nhập số lượng thành phẩm cần lắp ráp, hệ thống sẽ tự động xác định số lượng các nguyên vật liệu cần thiết để lắp ráp căn cứ vào định mức đã khai báo.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.

3. Lập chứng từ xuất kho vật tư để mang đi lắp ráp

1. Chọn Lập phiếu xuất từ lệnh sản xuất, lắp ráp, tháo dỡ, chương trình sẽ tự động lấy thông tin về các nguyên vật liệu cần để lắp ráp thành phẩm từ lệnh lắp ráp sang chứng từ xuất kho.
2. Khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ xuất kho.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

(Ảnh)

4. Nhập kho thành phẩm sau khi được lắp ráp xong

1. Chọn Lập phiếu nhập từ lệnh sản xuất, lắp ráp, tháo dỡ, chương trình sẽ tự động lấy thông tin về thành phẩm được lắp ráp từ lệnh lắp ráp sang chứng từ nhập kho.
2. Khai báo bổ sung các thông tin của chứng từ nhập kho.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

(Ảnh)

 

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận

icon messenger