Báo cáo thuế

STT Tên báo cáo Ý nghĩa Hướng dẫn lập báo cáo
1 01/TNDN: Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào không có hóa đơn Giúp doanh nghiệp thông kê được các VTHH mua vào không có hóa đơn theo TT 78/2014 Xem tại đây
2 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị) Giúp kế toán xem được bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào hiển thị đầy đủ các hóa đơn theo tất cả các nhóm, chi tiết theo mặt hàng, để kiểm soát được chi phí (Mẫu quản trị)
3 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị) Giúp kế toán xem được bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra hiển thị đầy đủ các hóa đơn theo tất cả các nhóm, chi tiết theo mặt hàng, để kiểm soát được chi phí (Mẫu quản trị)
4 Bảng tổng hợp quyết toán thuế GTGT năm Giúp tổng hợp quyết toán thuế GTGT theo năm bao gồm các thông tin: Số còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang, số thuế đầu ra đầu vào, số được khấu trừ trong kỳ, số phải nộp, số thuế đề nghị hoàn và số thuế còn được khấu trừ chuyển kỳ sau để báo cáo số liệu tổng hợp với cơ quan thuế.
Cập nhật 18 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận