Báo cáo TSCĐ

STT Tên báo cáo Ý nghĩa Hướng dẫn lập báo cáo
1 S21-DN: Sổ tài sản cố định Sổ tài sản cố định dùng để đăng ký, theo dõi và quản lý chặt chẽ tài sản trong đơn vị từ khi mua sắm, đưa vào sử dụng đến khi giảm tài sản cố định. (Mẫu thiết kế theo chế độ) xem tại đây
2 Sổ tài sản cố định Phản ánh tình hình ghi tăng, tính khấu hao và ghi giảm của các TSCĐ trong doanh nghiệp
3 Thẻ tài sản cố định Theo dõi chi tiết từng TSCĐ của doanh nghiệp, tình hình thay đổi nguyên giá và giá trị hao mòn đã trích hàng năm của từng TSCĐ

 

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support

Để lại bình luận