Ý nghĩa của các chức năng trên giao diện nhập liệu

Tính năng cơ bản trên giao diện nhập liệu chứng từ:

 • Trước: Cho phép xem chứng từ được lưu trước chứng từ hiện tại.
 • Sau: Cho phép xem chứng từ được lưu sau chứng từ hiện tại.
 • Thêm: Cho phép khai báo chứng từ mới cùng loại với chứng từ đang xem trên màn hình.
 • Sửa: Cho phép sửa chứng từ đang xem trên màn hình => Lưu ý: Trước khi sửa, Kế toán cần bỏ ghi sổ chứng từ rồi mới thực hiện sửa.
 • Sửa nhanh: Cho phép sửa nhanh thông tin trên chứng từ mà không cần phải bỏ ghi trước khi sửa, tuy nhiên chức năng này chỉ cho phép sửa một số thông tin chung như: Mã số thuế, người liên hệ, diễn giải…
 • Cất: Cho phép lưu chứng từ vừa được khai báo hoặc sửa đổi thông tin => Lưu ý: Nếu kế toán lựa chọn chế độ Cất đồng thời ghi sổ trên Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung, sau khi chứng từ được lưu hệ thống sẽ đồng thời ghi sổ luôn chứng từ đó.
 • Xóa: Cho phép xóa chứng từ ra khỏi hệ thống => Lưu ý: Trước khi xóa, kế toán cần bỏ ghi sổ rồi mới thực hiện xóa.
 • Hoãn: Cho phép hủy bỏ các thao tác vừa thực hiện như khai báo hoặc sửa chứng từ, sau khi nhấn hoãn chương trình sẽ quay trở lại chứng từ được lưu trước chứng từ hiện tại.
 • Ghi sổ: Cho phép ghi các nội dung trên chứng từ vào sổ sách kế toán.
 • Bỏ ghi: Cho phép loại bỏ thông tin chứng từ trên các sổ sách kế toán.
 • Nạp: Cho phép cập nhật dữ liệu mới nhất do người dùng khác sửa/xóa chứng từ đang xem.
 • Tiện ích\Đính kèm: Cho phép đính kèm chứng từ gốc và các tài liệu liên quan vào thông tin chứng từ đang khai báo
 • Tiện ích\Xem nhật ký truy cập: Cho phép xem lại các thao tác đã được thực hiện trên chứng từ.
 • Tiện ích\Thêm mới từ chứng từ hiện thời: Cho phép lập một chứng từ mới có thông tin giống với chứng từ đang xem.
 • Mẫu: Cho phép áp dụng mẫu chuẩn cho chứng từ hoặc thay đổi mẫu đang dùng cho phù hợp với yêu cầu nhập liệu. Chi tiết xem thêm Quản lý mẫu.
 • In: Cho phép in các chứng liên quan đến chứng từ đang xem => Ví dụ: đang xem chứng từ bán hàng thu tiền ngay bằng tiền mặt kế toán có thể in các chứng từ: Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn GTGT, Phiếu thu, Phiếu xuất kho…
  Ngoài ra, kế toán cũng có thể thực hiện chức năng Tuỳ chọn in Thiết kế mẫu chứng từ.
 • Phản hồi: Cho phép kế toán gửi các yêu cầu, tính năng mới hoặc lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm về MISA để được hỗ trợ
 • Giúp: Cho phép hiển thị tài liệu hướng dẫn tương ứng với chứng từ đang mở.
 • Đóng: cho phép đóng chứng từ đang mở.

Tính năng cơ bản trên màn hình danh sách chứng từ

Ngoài các tính năng giống như trên giao diện nhập liệu chứng từ, trên màn hình danh sách chứng từ còn có các tính năng cơ bản sau:

 • Xem: Cho phép xem được nội dung chứng từ đã lập, nhằm kiểm tra lại thông tin trên chứng từ. (Chức năng này tương đương với thao tác nhấn đúp chuột để mở chứng từ đã lập lên xem).
 • Xuất khẩu: Cho phép xuất khẩu danh sách chứng từ ra file excel.

Tính năng cơ bản trên màn hình danh mục

Ngoài các tính năng giống như trên giao diện nhập liệu chứng từ, trên màn hình danh mục còn có các tính năng cơ bản sau:

 • Nhân bản: Cho phép khai báo một danh mục có thông tin giống hoặc tương tự với một danh mục đã có sẵn trên danh sách.
 • Nạp: Để cập nhật dữ liệu mới nhất do sửa/xóa danh mục.
Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận