1. Trang chủ
  2. 4. Câu hỏi thường gặp
  3. 4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

4. Câu hỏi thường gặp mùa quyết toán

Câu 1: Năm 2020 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2021 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?

Câu 2: Tôi muốn mang dữ liệu kế toán từ máy tính công ty về nhà làm tiếp thì làm thế nào?

Câu 3: Khi xem bảng cân đối tài khoản, tôi thấy số dư đầu kỳ lên không đúng thì phải làm thế nào?

Câu 4: Để hoàn thành báo cáo BCTC và quyết toán thuế trên phần mềm MISA SME.NET thì tôi phải làm như thế nào?

Câu 5: Những thắc mắc về kiểm tra đối chiếu số liệu báo cáo tài chính?

Câu 6: Làm thế nào khi Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hoặc Lưu chuyển tiền tệ không hiển thị số tiền trên cột năm trước?

Câu 7: Làm thế nào để nộp báo cáo tài chính qua mạng cho cơ quan thuế?

Câu 8: Tôi không muốn nhân viên chỉnh sửa số liệu sau khi đã nộp báo cáo tài chính thì làm như thế nào?

Câu 9: Tôi muốn hiển thị hoặc sửa tên người ký trên báo cáo, chứng từ thì làm thế nào?

Câu 10: Tôi muốn in hàng loạt chứng từ trên phần mềm thì làm thế nào?

Câu 11: Các câu hỏi thường gặp khác

 

Cập nhật 5 Tháng Mười Một, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận