Đính kèm tài liệu vào TSCĐ được ghi tăng

1. Nội dung

Đính kèm các tài liệu liệu quan đến TSCĐ được ghi tăng như: Biên bản giao nhận TSCĐ, Hồ sơ kỹ thuật… 

2. Các bước thực hiện

1. Nhấn vào biểu tượng … tại mục Đính kèm.

2. Nhấn Thêm.

3. Nhấn vào biểu tượng … để chọn tệp cần đính kèm.

4. Nhấn Cất.

5. Nhấn Đóng.

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support

Để lại bình luận