Góp ý các yêu cầu cải tiến phần mềm cho MISA

Chức năng cho phép người sử dụng gửi góp ý các yêu cầu để cải tiến phần mềm trong quá trình sử dụng.

Cách thao tác

  • Chọn chức năng Góp ý tại màn hình danh sách chứng từ hoặc trên các chứng từ.

  • Lựa chọn mục đích góp ý là muốn cải tiến, thêm tính năng hay thông báo lỗi khi thực hiện thao tác trên phần mềm.
  • Nhập nội dung góp ý.

  • Nhập thông tin liên hệ để MISA có thể liên hệ lại với khách hàng khi nhận được yêu cầu.
  • Nhấn Gửi đi.

Lưu ý: Trường hợp muốn xem nội dung trả lời của MISA về những góp ý của mình, người sử dụng chọn chức năng Xem lịch sử góp ý.

Cập nhật 5 Tháng Tám, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận