1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Khác
  5. Hướng dẫn chặn bỏ tường lửa

Hướng dẫn chặn bỏ tường lửa

Thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Dùng tool MISA SME.NET 2020 Server Setting

1. Trên máy chủ, tìm kiếm và mở tool MISA SME.NET 2020 Server Setting.

2. Đồng thời, mở phần mềm MISA SME.NET 2020 trên máy chủ.
3. Vào menuTệp\Mở dữ liệu kế toán.

4. Xuất hiện màn hình đăng nhập, nhấn Mở rộng.

5. Lấy thông tin Máy chủ kết nối trên phần mềm điền vào mục Máy chủ SQL trên màn hình Thiết lập cấu hình máy chủ.

6. Nhấn Đồng ý. Chương trình hiển thị thông báo thiết lập thành công. Máy trạm khi kết nối với máy chủ sẽ không còn bị chặn bởi tường lửa windows trên máy chủ.

Cách 2: Tắt Firewall trên máy chủ

1. Vào Start\Control Panel.

2. Chọn All Control Panel Items. 

3. Chọn mục Windows Firewall

4. Lần lượt tích chọn Turn off Windows Firewall ở tất cả các mục trên màn hình

5. Nhấn OK

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận