1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. TSCĐ
  6. In chứng từ ghi tăng/Biên bản giao nhận TSCĐ

In chứng từ ghi tăng/Biên bản giao nhận TSCĐ

1. Nội dung

Hỗ trợ in hàng loạt chứng từ ghi tăng/Biên bản giao nhận tài sản cố định, phục vụ cho công tác lưu trữ chứng từ 

2. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ TSCĐ\tab Ghi tăng, nhấn biểu tượng mũi tên cạnh chức năng In.

2. Chọn loại chứng từ cần in.

3. Thực hiện in chứng từ:

  • In Chứng từ ghi tăng TSCĐ:

  • In Biên bản giao nhận TSCĐ:

Lưu ý: Để chứng từ in ra hiển thị đầy đủ thông tin thì cần khai báo các thông tin này khi ghi tăng TSCĐ.

Cập nhật 18 Tháng Hai, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support

Để lại bình luận