1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Khi lập phiếu thu/phiếu chi chương trình không cho cất và báo “thiếu tài khoản ngân hàng” thì làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Khi lập phiếu thu/phiếu chi chương trình không cho cất và báo “thiếu tài khoản ngân hàng” thì làm như thế nào?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Quỹ
 6. Khi lập phiếu thu/phiếu chi chương trình không cho cất và báo “thiếu tài khoản ngân hàng” thì làm như thế nào?

Khi lập phiếu thu/phiếu chi chương trình không cho cất và báo “thiếu tài khoản ngân hàng” thì làm như thế nào?

1. Mô tả:

Nghiệp vụ phát sinh khi khách hàng rút tiền gửi về nhập quỹ tiền mặt hoặc nộp tiền mặt vào tài khoản, chương trình không cho cất và báo thiếu <Tài khoản ngân hàng>

2. Gải pháp: 

 • Khi khách hàng lập Phiếu thu, chọn Lý do nộp là “Rút tiền gửi về nộp quỹ” cần khai báo thông tin TK ngân hàng như sau:

 • Khi khách hàng lập Phiếu chi, chọn Lý do chi là“Gửi tiền vào ngân hàng”cần khai báo thông tin TK ngân hàng như sau:

Cập nhật 11 Tháng Tám, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận