1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi không có dở dang cuối kỳ nhưng khi tính giá thành ở bước tính chi phí dở dang phần mềm vẫn hiển thị số tiền?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi không có dở dang cuối kỳ nhưng khi tính giá thành ở bước tính chi phí dở dang phần mềm vẫn hiển thị số tiền?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Giá thành
 6. Làm thế nào khi không có dở dang cuối kỳ nhưng khi tính giá thành ở bước tính chi phí dở dang phần mềm vẫn hiển thị số tiền?

Làm thế nào khi không có dở dang cuối kỳ nhưng khi tính giá thành ở bước tính chi phí dở dang phần mềm vẫn hiển thị số tiền?

Biểu hiện

Nguyên nhân

Do trong khoảng thời gian của kỳ tính giá thành không có nhập kho thành phẩm đang có dở dang

Giải pháp

 • Nếu chưa nhập kho thành phẩm, Bạn lập bổ sung phiếu nhập kho thành phẩm
 • Nếu Bạn đã làm nhập kho thành phẩm nhưng khi tính dở dang vẫn hiển thị thì cần mở lại phiếu nhập kho và kiểm tra các thông tin sau:

1. Phiếu nhập kho đã được ghi sổ chưa ==> Nếu chưa, Ghi sổ lại chứng từ

2. Xem loại phiếu nhập có phải là nhập kho thành phẩm hay không? ==> Nếu không đúng thì chọn lại loại: 1.Thành phẩm sản xuất

3. Đã chọn đúng đối tượng tập hợp chi phí chưa? ==> Nếu chọn nhầm hoặc để trống thì chọn lại đúng mã Đối tượng THCP

4. Thời gian của phiếu nhập có nằm trong khoảng thời gian của kỳ tính giá thành không? ==> Nếu ngoài thời gian của kỳ tính giá thành thì sửa lại ngày hạch toán

 

 

Cập nhật 11 Tháng Tám, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận