Làm thế nào để ngừng tính khấu hao cho TSCĐ?

1.Nội dung

Muốn ngừng trích khấu hao cho một hoặc nhiều TSCĐ

2.Cách thực hiện

Bước 1:

Vào phân hệ Tài sản cố định/ Ghi tăng, chọn tài sản cần ngừng không tính khấu hao nữa, sau đó nhấn Sửa.

Bước 2:

Tích chọn Không tính khấu hao và ấn Cất.

Lưu ý:

  • Nếu nút Không tính khấu hao bị mờ, không tích/ bỏ tích được thì cần thực hiện Bỏ khóa sổ kỳ kế toán. Xem hướng dẫn tại đây
  • Khi muốn tiếp tục tính khấu hao TSCĐ, cần thao tác tương tự các bước trên và bỏ tích Không tính khấu hao, sau đó ấn Cất. Khi đó phần mềm sẽ tiếp tục tính khấu hao TSCĐ này khi thêm chứng từ tính khấu hao.
Cập nhật 17 Tháng Tám, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support

Để lại bình luận