1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để sửa lại tài khoản chi phí, đối tượng phân bổ chi phí (công trình, đơn vị…) trên chứng từ khấu hao TSCĐ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để sửa lại tài khoản chi phí, đối tượng phân bổ chi phí (công trình, đơn vị…) trên chứng từ khấu hao TSCĐ?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ TSCĐ
 6. Làm thế nào để sửa lại tài khoản chi phí, đối tượng phân bổ chi phí (công trình, đơn vị…) trên chứng từ khấu hao TSCĐ?

Làm thế nào để sửa lại tài khoản chi phí, đối tượng phân bổ chi phí (công trình, đơn vị…) trên chứng từ khấu hao TSCĐ?

1. Nội dung

Muốn thay đổi tài khoản phân bổ chi phí, đối tượng phân bổ chi phí (công trình, đơn hàng, đơn vị, ĐTTHCP…) trên chứng từ khấu hao TSCĐ.

2. Cách thực hiện

Bước 1:

Vào phân hệ Tài sản cố định, tab Tính khấu hao, mở chứng từ khấu hao cần sửa đối tượng phân bổ, tài khoản chi phí phân bổ lên, nhấn Bỏ ghi/ Sửa.

Bước 2:

Chọn Tab 2.Phân bổ, sau đó chọn lại Đối tượng phân bổ và TK chi phí cho từng TSCĐ cần sửa.

Phần mềm sẽ tự động cập nhật sang tab 3.Hạch toán

Sau đó nhấn Cất để hoàn tất thao tác sửa

Cập nhật 17 Tháng Tám, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can’t find the answer you’re looking for? Don’t worry we’re here to help!
Contact Support

Để lại bình luận