1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?

Làm thế nào khi xem số dư TK 331 trên bảng cân đối lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?

1. Biểu hiện

Số dư TK 331 trên bảng cân đối tài khoản lệch với số dư trên tổng hợp công nợ phải trả?

2. Nguyên nhân và giải pháp

Nguyên nhân 1: Do khi mở bảng cân đối tài khoản, chưa tích chọn Hiển thị số dư 2 bên

=> Giải pháp:Tích chọn Hiển thị số dư 2 bên khi xem bảng cân đối tài khoản.

Nguyên nhân 2: Do khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả,không chọn loại tiền là TH (Tổng hợp)

=> Giải pháp: Nếu có phát sinh loại tiền ngoại tệ, khi xem báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả cần chọn Loại tiền là TH (tổng hợp)

Nguyên nhân 3: Do TK 331 được chia thành nhiều tiết khoản con, cùng 1 nhà cung cấp lại được hạch toán vào các tài khoản con khác nhau

=> Giải pháp:

   • Mở báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả, chọn tài khoản là “Tất cả” để kiểm tra Nhà cung cấp nào đang được hạch toán vào nhiều tiết khoản con.

   • Sửa lại tài khoản hạch toán về cùng 1 tài khoản để 2 báo cáo lên khớp.
Cập nhật 16 Tháng Bảy, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận