1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Sửa mẫu
 6. Làm thế nào để thay đổi các thông tin in trên mã vạch VTHH
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để thay đổi các thông tin in trên mã vạch VTHH
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp chung
 5. Làm thế nào để thay đổi các thông tin in trên mã vạch VTHH

Làm thế nào để thay đổi các thông tin in trên mã vạch VTHH

Câu hỏi

Trường hợp KH in mã vạch trên theo mẫu tùy chọn mà có các thông tin trên tem không giống với những thông tin chương trình ngầm định mang đi. Vậy làm thế nào để sửa mẫu thay đổi các thông tin in trên mã vạch trên phần mềm MISA SME.NET 2020?

Hướng dẫn

Để sửa mẫu thay đổi các thông tin in trên mã vạch, KH thực hiện theo hướng dẫn sau:

 • Kế toán chọn chức năng Sửa mẫu vào Dictionary, sau đó vào Data Sources

 • Trong trường dữ liệu để sửa mẫu cho phép thực hiện lấy số liệu của các thông tin sau:
  • Mã VTHH: InventoryItemCode
  • Tên VTHH: InventoryItemName
  • Nhóm VTHH: InventoryItemcategoryCode
  • Nguồn gốc: InventoryItemSources
  • Mô tả: Description
  • Thời hạn BH: GuarantyPeriod
  • ĐVT chính: UnitName
  • Đơn giá bán 1: Saleprice1
  • Đơn giá bán 2: SalePrice2
  • Đơn giá bán 3: SalePrice3
  • Đơn giá bán Cố định: FixedSalePrice
  • Thuế suất GTGT: TaxRate
  • Tên/địa chỉ công ty trên liscence (để lấy trường này lên báo cáo thì vào DataSources chọn BusinessObjects, sau đó chọn trường CompanyName (Tên công ty) và CompanyAddress (Địa chỉ công ty))
Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận