1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 5. Khác
  4. Phân quyền sử dụng

Phân quyền sử dụng

1. Nội dung

Hướng dẫn phân quyền để nhân viên Kế toán có quyền đăng nhập vào phần mềm và sử dụng các chức năng tương ứng với vai trò của mình.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thêm người dùng
Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Gán vai trò cho người dùng
Nếu tại Bước 1 chưa khai báo vai trò cho người dùng hoặc muốn thay đổi, bổ sung vai trò thì thực hiện như sau:

  • Cách 1: Chọn vai trò cho từng người dùng, xem hướng dẫn tại đây.
  • Cách 2: Chọn người dùng cho từng vai trò, xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Phân quyền cho vai trò
Xem hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý

Nếu muốn thay đổi vai trò, quyền hạn của Nhân viên thì thực hiện theo hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 31/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận