Quản lý tài nguyên trên MISA SME.NET

1. Nội dung

Giúp quản lý tài nguyên được cấp cho phần mềm MISA SME.NET; dịch vụ HĐĐT meInvoice và dịch vụ Ngân hàng điện tử MISA Bankhub.

2. Hướng dẫn

1. Vào menu Hệ thống\Quản lý tài nguyên.

2. Chương trình hiển thị thông tin tài nguyên và Lịch sử cấp tài nguyên cho MISA SME.NET; meInvoice.vn và MISA Bankhub (nếu có):

Lưu ý: Có thể mua mới/mua thêm tài nguyên bằng cách nhấn vào nút Mua ngay/Gia hạn/Mua thêm dưới sản phẩm muốn mua.

3. Trường hợp chưa có tài nguyên được cấp:

    • Có thể thực hiện Mua tài nguyên bằng cách nhấn Mua ngay dưới sản phẩm muốn mua
    • Nếu đã được cấp tài nguyên trước đó có thể nhấn Áp dụng GPSD để áp dụng GPSD cho MISA SME.NET hoặc nhấn Kết nối để kết nối dịch vụ HĐĐT meInvoice.

Cập nhật 16/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận