1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Xây lắp
  5. Quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng công trình, dự án

Quản lý doanh thu, chi phí và lãi lỗ của từng công trình, dự án

Để quản lý Doanh thu, chi phí, lãi lỗ theo từng công trình thực hiện như sau:

Bước 1: Ghi nhận các khoản Doanh thu, chi phí phát sinh theo từng Công trình.

    • Nhập chi phí dở dang đầu kỳ cho Công trình (nếu có)
    • Nhập số dư tài khoản đầu kỳ chi tiết theo Công trình (nếu có)

Bước 2: Xem báo cáo Tổng hợp lãi lỗ theo công trình.

Cập nhật 30 Tháng Ba, 2020

Bài viết này hữu ích chứ ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận