1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Ô tô, xe máy
  5. Quản lý hàng hóa theo hãng sản xuất, dòng xe

Quản lý hàng hóa theo hãng sản xuất, dòng xe

Việc quản lý hàng hoá theo hãng sản xuất, dòng xe,… được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo danh mục nhóm vật tư, hàng hóa theo hãng sản xuất, dòng xe

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Nhóm vật tư hàng hoá.
2. Nhấn Thêm.

(Ảnh)

3. Khai báo thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá.

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.
Lưu ý: Cần quản lý vật tư hàng hoá theo bao nhiêu tiêu chí thì thiết lập bấy nhiêu nhóm.

(Ảnh minh hoạ danh sách nhóm vật tư hàng hoá sau khi thiết lập xong).

2. Khai báo vật tư hàng hoá thuộc nhóm vật tư hàng hoá

1. Vào Danh mục\Vật tư, hàng hoá\Vật tư hàng hoá.
2. Nhấn Thêm.

(Ảnh)

3. Khai báo thông tin về vật tư, hàng hoá. => Chọn thông tin nhóm vật tư hàng hoá (chương trình chỉ đáp ứng một vật tư hàng hóa thuộc một nhóm vật tư hàng hóa).

(Ảnh)

4. Nhấn Cất.

3. Nhập, xuất vật tư hàng hoá

Việc nhập, xuất vật tư hàng hoá được thực hiện trên phân hệ Mua hàng, Bán hàngKho.

  • Lập chứng từ nhập kho hàng hoá

(Ảnh)

  • Lập chứng từ xuất kho hàng hoá

(Ảnh)

4. Xem các báo cáo kho theo hãng sản xuất, dòng xe

1. Vào phân hệ Kho\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Kho).
2. Chọn báo cáo cần xem. => Ví dụ: Sổ chi tiết vật tư hàng hoá.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Nhóm VTHH, chọnnhóm vật tư hàng hoá cần thống kê.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận