Quản lý hàng hóa theo số khung, số máy

Việc quản lý được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Nhập tồn kho vật tư, hàng hóa đầu kỳ theo số khung, số máy

1. Vào Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\Tồn kho vật tư, hàng hoá.
2. Chọn Kho hàng hoá.
3. Nhấn Thêm.

(Ảnh)

4. Khai báo vật tư hàng hoá tồn kho, sau đó nhấn Nhập mã quy cách.

(Ảnh)

5. Nhấn chuột phải, sau đó nhấn Thêm dòng.
6. Khai báo thông tin mã quy cách về số khung, số máy (chương trình chỉ hỗ trợ nhập tối đa hai mã quy cách), sau đó nhấn Cất.

(Ảnh)

7. Nhấn Cất.
Lưu ý: Số lượng tồn kho và số dòng mã quy cách nhập phải bằng nhau. 

2. Nhập kho hàng mua theo số khung, số máy

Việc nhập kho theo số khung, số máy có thể được thực hiện trên phân hệ Mua hàng hoặc Kho. => Ví dụ trên phân hệ Mua hàng:

1. Chọn Mua hàng trong nước nhập kho/Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

(Ảnh)

2. Khai báo chứng từ mua hàng => Nhập thông tin số khung, số máy của hàng hoá:

  • Chọn vật tư hàng hoá, sau đó nhấn chuột phải vào dòng khai báo vật tư hàng hoá và chọn Nhập mã quy cách.
  • Nhập thông tin mã quy cách. => Nhấn chuột phải và chọn Thêm dòng để khai báo các dòng mã quy cách tiếp theo.
  • Nhấn Cất.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Số lượng hàng hoá được mua và số dòng mã quy cách nhập phải bằng nhau.
4. Nhấn In và chọn mẫu phiếu nhập kho theo mã quy cách.

(Ảnh)

3. Xuất bán hàng theo số khung, số máy

Việc xuất bán theo số khung, số máy có thể được thực hiện trên phân hệ Bán hàng hoặc Kho. => Ví dụ trên phân hệ Bán hàng:

1. Chọn Hoá đơn bán hàng/Hoá đơn xuất khẩu/Bán hàng đại lý bán đúng giá, nhận ủy thác XK.

(Ảnh

2. Khai báo chứng từ bán hàng => Chọn thông tin số khung, số máy của hàng hoá được bán:

  • Chọn vật tư hàng hoá, sau đó nhấn chuột phải vào dòng khai báo vật tư hàng hoá và chọn Chọn mã quy cách.
  • Tích chọn các mã quy cách được bán, sau đó nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.
Lưu ý: Số lượng hàng hoá được bán và số dòng mã quy cách được chọn phải bằng nhau.
4. Nhấn In và chọn mẫu phiếu xuất kho theo mã quy cách.

(Ảnh)

4. Xem báo cáo kho theo số khung, số máy

1. Vào phân hệ Kho (hoặc Bán hàng)\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Kho (hoặc Bán hàng)).
2. Chọn báo cáo cần xem (Sổ chi tiết vật tư hàng hoá theo mã quy cách, Tổng hợp nhập xuất tồn theo mã quy cách hoặc Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách). => Ví dụ: Sổ chi tiết vật tư hàng hoá theo mã quy cách.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

 

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay

Để lại bình luận