1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
 4. Ô tô, xe máy
 5. Quản lý thu hộ – chi hộ các khoản phí trước bạ, bảo hiểm

Quản lý thu hộ – chi hộ các khoản phí trước bạ, bảo hiểm

Việc quản lý thu hộ – chi hộ các khoản phí trước bạ, bảo hiểm được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Thiết lập TK 1388 theo dõi chi tiết theo đối tượng

1. Vào Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.
2. Tìm TK 1388, nhấn Sửa.
3. Tích chọn theo dõi chi tiết theo Đối tượng\Khách hàng.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

2. Khai báo các khoản chi phí trước bạ, bảo hiểm

1. Vào Danh mục\Khác\Mục thu/chi.
2. Khai báo khoản phí trước bạ/bảo hiểm.

(Ảnh)

3. Nhấn Cất.

3. Ghi nhận các khoản thu hộ – chi hộ phí trước bạ, bảo hiểm

Việc ghi nhận các khoản thu hộ, chi hộ có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Ví dụ trên phân hệ Quỹ.

 • Ghi nhận khoản thu hộ.
  • Chọn TK hạch toán là 1388 và chọn khoản chi phí tại cột Mục thu.

(Ảnh)

 • Ghi nhận khoản chi hộ.
  • Chọn TK hạch toán là 1388 và chọn khoản chi phí tại cột Mục chi.

  (Ảnh)

4. Xem báo cáo chi tiết công nợ phải thu

1. Vào phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích, nhấn Báo cáo (hoặc chọn Báo cáo\tab Báo cáo\nhóm báo cáo Bán hàng).
2. Chọn báo cáo Chi tiết công nợ phải thu.

(Ảnh)

3. Thiết lập tham số báo cáo. => Tại mục Tài khoản, chọn tài khoản 1388, đồng thời bỏ tích chọn Cộng gộp các bút toán giống nhau.

(Ảnh)

4. Nhấn Đồng ý.

(Ảnh)

5. Chọn Mẫu\Tuỳ chọn mẫu. => thiết lập hiển thị thêm cột Tên mục thu trên báo cáo.

(Ảnh)

6. Thực hiện lọc báo cáo theo các khoản thu hộ – chi hộ phí trước bạ, bảo hiểm.

(Ảnh)

Cập nhật 30/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Tổng đài tư vấn
Bạn vẫn còn thắc mắc chưa được giải đáp? Hãy liên hệ với chúng tôi
MISA SUPPORT

Để lại bình luận